Als ondersteuning van het face-to-face contact bied ik je ook de mogelijkheid aan om via het internet contact te hebben. Daar is een goede reden voor. Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het effect van het schrijven. De resultaten zijn zeer positief. Een belangrijk voordeel is dat het schrijven op zichzelf al helend werkt. Al schrijvende kom je tot inzichten die je lang hebt gezocht of juist hebt ontweken, terwijl de pijn en angst waar je zo bang voor was verdwijnen. Daarnaast kan je op dat moment ‘werken’ in je eigen tempo en heb je alle tijd om na te denken over wat je wilt schrijven en wat wij hiervoor hebben besproken.

Hoe werkt het? Tussen de face-to-face zittingen kunnen wij afspreken dat je binnen een bepaald tijdsperk gaat schrijven. Ik geef je van tevoren een helder en duidelijk geformuleerde instructie waar je zorgvuldig over moet nadenken. Jij geeft vervolgens antwoord per mail. Een instructie in een coachingstraject over stress kan bijvoorbeeld zijn: Beschrijf een situatie op je werk die je als stressvol ervaart. Doel hierbij is antwoorden te vinden op vragen als: Wat gebeurt er?, Wat denk ik?‘ Wat voel ik?, Hoe reageer ik? Hoe reageren anderen op mij? Dit kan veel inzicht geven in je eigen situatie, in je probleem en kan een goede voorbereiding zijn op een volgende face-to-face contact.