Mijn motto is ‘De medewerker is het kapitaal van de organisatie’. Een investering waard!

Iedere organisatie wil gezond en vitaal zijn; vol leven, vertrouwen, enthousiasme en resultaat. Een organisatie met tevreden medewerkers die goed op hun plaats zijn, gas (durven) geven, duidelijk zijn en weten wat ze willen en waarom. Medewerkers die enerzijds resultaat- en actiegericht werken en anderzijds rust uitstralen. Echter, een bedrijf en haar mensen gezond houden is een hele kunst. Met het juiste beleid kunnen veel problemen worden voorkomen zoals ziekteverzuim (depressies en burn-out) en ontevredenheid. Maar hoe?

Ik kan jullie helpen. Ik ben gespecialiseerd in het coachen en begeleiden van medewerkers, zodat ze bewust(er) worden van hun gedrag en hen handvatten aanbieden om anders te staan in lastige en spanningsvolle situaties. De begeleidingsvorm is maatgesneden en afgestemd op de vraag. De meeste trajecten worden afgerond binnen tien sessies. Afhankelijk van de vraag gebeurt dit door middel van:

 Coaching
 E-coaching
 Verzuim- en reïntegratiebegeleiding
 Cognitieve gedragstherapie

De positieve effecten voor het individu zijn (afhankelijk van de coachingsvraag):

 Je bent bewust(er) van belemmerende overtuigingen.
⋅ Je hebt zelfinzicht en een realistisch zelfbeeld.
 Je leert anders denken over jezelf en je omgeving.
 Je zet nieuw – alternatief – gedrag in.
⋅ Je kan focus aanbrengen en vasthouden (of focus verleggen).
 Je gaat anders om met spanning, stress en pijn.
 Je staat in je kracht.
 Je hebt een evenwichtiger ‘work-life balance’.

De positieve effecten voor de organisatie zijn (afhankelijk van de coachingsvraag):

⋅ Mentaal gezonde en vitale medewerkers die bewuster
⋅ Minder (langdurig) verzuim/uitval.
⋅ Productiever door betere focus en besluitvaardigheid van het individu.
⋅ Effectiever en stressbestendiger door een evenwichter `work-life balance`.

Voor meer informatie en advies op maat kun je contact met mij opnemen via het contactformulier of bellen op telefoon nummer 06-15 35 55 70.