Als ondersteuning van het face-to-face contact is e-coaching via het internet mogelijk. Daar is een goede reden voor. Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het effect van het schrijven/schrijftherapie. De resultaten zijn zeer positief. Een belangrijk voordeel is dat het schrijven op zichzelf al helend werkt. Al schrijvende komt een persoon tot inzichten waar hij/zij lang naar heeft gezocht of juist heeft ontweken.

Daarnaast kan de medewerker ‘werken’ wanneer het hem uitkomt en heeft alle tijd om na te denken over wat hij wil schrijven. Ook kan hij het face-to-face contact op zich in laten werken voordat hij verder gaat met een schrijfopdracht.

Hoe werkt het?

Naast de face-to-face sessies maak ik met de medewerker afspraken waarover hij gaat schrijven. Ik geef van tevoren een helder en duidelijk geformuleerde instructie mee waar de medewerker zorgvuldig over kan nadenken. De cliënt geeft vervolgens antwoord per e-mail. Een instructie in een coachingstraject over stress kan bijvoorbeeld zijn:

Beschrijf een situatie op je werk die je als stressvol ervaart.

Het doel is bewustwoording en inzicht. De werknemer zoekt naar de antwoorden op vragen als: Wat gebeurt er?, Wat denk ik?, Wat voel ik?, Hoe reageer ik? Hoe reageren anderen op mij? Dit kan veel inzicht geven in de eigen situatie, in het probleem van de medewerker en kan een goede voorbereiding zijn op een volgend face-to-face contact. Ervaring wijst uit dat dit contact zeer zinnig is.