Mijn werkwijze is persoonlijk en op jou gericht. Het traject kan praktisch, kortdurend en oplossingsgericht van aard zijn (coaching) maar kan zich ook richten op mogelijk dieper gelegen oorzaken en steeds terugkerende patronen (psychotherapie).

Ik werk met verschillende methodieken zoals coaching, verzuim- en reïntegratiebegeleiding, cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie of een combinatie hiervan, steeds passend bij de vraag.

We starten met een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. Wat ik vooral belangrijk vind in dit gesprek is om te kijken of er een klik is tussen ons. Is er voldoende vertrouwen om te gaan samenwerken? Het streven is een veilig en open werkklimaat. Een omgeving waar je je begrepen voelt en door onze gesprekken weer hoop en zelfvertrouwen ontwikkelt om je eigen koers weer te gaan varen.

Het doel is om het probleem helder te krijgen en de essentiële vraag hieruit te definiëren. We bespreken waar je nu staat, waar je naar toe wilt en wat je tot nu toe hebt ondernomen.

Het uiteindelijke doel van het traject is dat je je eigen koers hervindt en handvatten krijgt die je daarbij kunnen helpen. Op koers.